Barbara Skowron-Gąsiorek
48-300 Nysa, Rynek 36 C, 1 piętro
tel. 608 453 716
 

Zakres oferty


Powiększenie

Prowadzimy księgowość w formie:

 • Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR)
 • Ryczałtu Ewidencjonowanego
 • Karty Podatkowej


Książka Przychodów i Rozchodów

 • dokonujemy odpowiednich zapisów w PKPiR
 • prowadzimy ewidencję VAT
 • prowadzimy ewidencję środków trwałych i ewidencję wyposażenia
 • sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych i księgujemy odpisy amortyzacyjne
 • ustalamy wysokość miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzamy deklaracje podatkowe VAT i PIT
 • kompleksowa obsługa w zakresie przygotowania i przesyłania plików JPK


Ryczałt Ewidencjonowany

 • ewidencja przychodów
 • miesięczne naliczanie podatku (PPE)
 • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT)
 • sporządzanie rozliczeń rocznych


Obsługa kadrowo - płacowa

 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • przygotowywanie i przekazywanie do ZUS zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób zatrudnionych,
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników,
 • sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób zatrudnionych,
 • obliczanie miesięcznych składek oraz sporządzanie deklaracji ZUS i przesyłanie ich w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • sporządzanie oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do Urzędów Skarbowych obowiązujących deklaracji i rozliczeń (PIT-8AR, PIT-4R),
 • sporządzanie na koniec roku kalendarzowego informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników,
 • pomoc w organizacji szkoleń BHP
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia