Barbara Skowron-Gąsiorek
48-300 Nysa, Rynek 36 C, 1 piętro
tel. 608 453 716
 
Powiększenie

Witamy Państwa serdecznie na stronie internetowej certyfikowanego Biura Rachunkowego GABA.


Oferta Biura Rachunkowego GABA zapewnia profesjonalną obsługę księgową, płacową oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Skierowana jest do podmiotów gospodarczych zainteresowanych profesjonalną obsługą finansów prowadzonych przez siebie przedsiębiorstw.

Gwarantujemy Państwu wysoką jakość naszych usług, terminowość i zawsze aktualne rozwiązania podatkowe. Biuro Rachunkowe GABA ponosi pełne ryzyko związane z prowadzeniem księgowości oraz spraw kadrowo płacowych, posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) – ponieważ bezpieczeństwo jest najważniejsze. Pozwoli to Państwu bez żadnych obaw zająć się główną działalnością firmy pozostawiając resztę w rękach specjalistów.

Każdy klient jest dla nas najważniejszy. Powierzając nam księgowość zaowocuje to w oszczędności czasu oraz braku konieczności posiadania własnego działu księgowego.

UWAGA: ZMIANA ADRESU BIURA


Koszt uzyskania przychodów

Koszt uzyskania przychodów – wydatek, kategoria z zakresu prawa podatkowego oznaczająca wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodu lub utrzymania źródła przychodów. O koszty uzyskania przychodów zmniejsza się przychód uzyskując w ten sposób dochód. Dochód po dokonaniu dopuszczalnych prawem odliczeń (np. straty z lat poprzednich) staje się podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym.

Nie wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu lub utrzymania źródła przychodów są kwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów. Ustawy o podatkach dochodowych wprowadzają zamkniętą listę wydatków, które mimo iż zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, np. wydatki na reprezentację lub na potrzeby osobiste podatnika. Szczegółowy wykaz takich wydatków, których w świetle wymienionych ustaw nie uważa się za koszty uzyskania przychodów przedstawia art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatek od towarów i usług (PTU)
Powiększenie

Jest to podatek od wartości dodanej, podatek pośredni, pobierany na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami (podatek obrotowy), którego konstrukcja zakłada brak kaskadowego nakładania się podatku poprzez zastosowanie mechanizmu odliczenia podatku pobranego w poprzednich etapach obrotu.

W Polsce został wprowadzony przez ustawę z dnia 8 stycznia 1993 o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. z 1993 r. nr 11, poz. 50). Jednak konieczność harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem UE zmusiła polskiego ustawodawcę do uregulowania tej kwestii w nowej ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174).